Thornverse Anety Jadowskiej Wikia
Advertisement
Thornverse Anety Jadowskiej Wikia

Magiczne linie są jak źródło energii, z którego korzsta cały alternatywny świat nadnaturlany. W Toruniu magiczna linia biegnie wzdłuż podziemnej rzeczki zwanej przez mieszkańców Basią, która płynie również w mieście alternatywnym - Thornie.

W Zwycięzca bierze wszystko linia magiczna, która przebiega pod domem Dory w Thornie rozpala się w momencie ustanowienia Triumwiratu. W zimowe przesilenie, kiedy Dora ujawnia pełnię majestatu uaktywnia się także dawno uśpiona linia magiczna pod domem jej babki.

Advertisement